โรงเรียนบ้านแหลมหิน

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านแหลมหิน ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140 โทรศัพท์ : 0-7641-2738

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวกรรณิกา เจะมะอะ ครูโรงเรียนบ้านแหลมหิน

โรงเรียนบ้านแหลมหิน ✨🌈🎉

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวกรรณิกา เจะมะอะ ครูโรงเรียนบ้านแหลมหิน

👉ได้รับรางวัล ครูดี ศรีตะกั่วทุ่ง 📌🎉

เนื่องในกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 67 ปี 2566

โดยศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอำเภอตะกั่วทุ่ง 🌱✨

บทความล่าสุด