โรงเรียนบ้านแหลมหิน

หมู่ที่ 6 บ้านบ้านแหลมหิน ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 82140 โทรศัพท์ : 0-7641-2738

ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 19 – 20 มกราคม 2566 โรงเรียนบ้านแหลมหินได้จัดกิจกรรม “ ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ” โดยนำเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ อ.2- ป.3 จำนวน 30 คน เข้าชมอควาเรียมภูเก็ต และสวนนกภูเก็ต

นักเรียนชั้น ป.3 – ป.6 จำนวน 35 คน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ ภูเก็ต และสวนน้ำ อันดามันดาเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ วัฒนธรรม ประเพณี การใช้ชีวิตของคนในสังคมอดีต ปัจจุบันและได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากประสบการณ์ตรง ณ จังหวัดภูเก็ต

บทความล่าสุด